(ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್) Door Supply Scheme Madhya Pradesh 2022: Dwar Praday Yojana Certificate Registration

Madhya Pradesh Door Supply Scheme Application FormYour Government Aapke Dwar Yojana ProgramMadhya Pradesh Dwar Praday Scheme ApplyMP CM Kamal Nath Door Supply Scheme in Hindi

Door Supply Scheme Madhya Pradesh 2021 has been started by the Government of Madhya Pradesh on 25 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ 2020 to provide benefits of schemes and services to the people of the state sitting at home. Under this scheme, the problems faced by common man in availing schemes and services will be solved.Under Madhya Pradesh Dwar Praday Yojana 2021 , 5 types of services will be delivered at home (Home delivery of services).

Dwar Praday Yojana 2021

This scheme has been started by Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath on pilot basis in Indore city under Aapki Sarkar Aapka Dwar Abhiyan.MP Dwaar Praday Yojana 2021 will be introduced under Public Service Delivery Guarantee Act. Under this scheme, the people of Madhya Pradesh will get the benefit of the service sitting at home. For this they will not have to make rounds of any government offices. Under thisಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶDoor Supply Scheme 2021 , the list of home delivery of services provided to the citizens of the state within 24 hours is given below. You can read this in detail.

 • ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉದಯಮಾನ್ ಛತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
 • ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
 • Birth certificate
 • death certificate
 • copy of khasra-khatauni
Door Supply Scheme Madhya Pradesh 2020

Madhya Pradesh Naya Savera Yojana

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶDoor Supply Scheme Certificate

Those of Madhya Pradesh who want to take advantage of these 5 services underMadhya Pradesh Dwar Praday Yojana 2021 , then they will first have to apply online at the Public Service Center.The certificate will reach your home within 24 hours of applying. Under thisಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶDoor Supply Scheme 2021 certificate, all the services like residence certificate, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉದಯಮಾನ್ ಛತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, death certificate, copy of Khasra Khatauni, birth certificate etc. are distributed to the state people on payment of only 50 ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (Only on payment). ರೂ 50 will be distributed to the people.

Key Points of Madhya Pradesh Dwar Praday Scheme 2021

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರುDoor Supply Scheme Madhya Pradesh
ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆby Chief Minister Kamal Nath
launch date26 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ 2020
ಉದ್ದೇಶTo provide 5 services to the people of the state sitting at home.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್by public service center

Composite ID

Objective of Door Supply Scheme Madhya Pradesh 2021

As you know that the people of the state had to go to the government offices to take advantage of the government schemes and services and had to face many difficulties. Had to stand in lines for hours. In view of all these problems, the Government of Madhya Pradesh has startedDwar Pradya Yojana Madhya Pradesh 2021 , ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, the benefits of services will be provided to the people of the state sitting at home. This Dwar Pravar Yojana will bring a revolutionary change in the thinking and attitude of the people. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶDoor Supply Scheme 2021 will solve the problems of common man.

Features of MP Dwar Praday Scheme 2021

 • Under the Public Service Guarantee Scheme, the number of public service centers has been increased from 326 ಗೆ 426 to meet the needs of the people of the state.
 • Indore was chosen to start this scheme because Indore is on top in the whole country in terms of cleanliness. This happens with the participation of the people along with the local administration.
 • CM also launched Indore 311 app of Indore Municipal Corporation. After downloading this app, citizens will be able to get birth, death and marriage registration certificates.
 • Under the MP Dwar Praday Scheme 2021 , the citizens of Madhya Pradesh will get the benefit of 5 services, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉದಯಮಾನ್ ಛತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, DDA ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು/ಪ್ಲಾಟ್/ಗುಂಪು ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ, birth certificate, death certificate, copy of Khasra Khatauni etc. to the people’s homes.
 • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, first you have to apply.
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, applicants will get these services in just Rs 50.

How to doDwar Praday YojanaCertificateನೋಂದಣಿ?

Interested beneficiaries of the state who want to register for the certificate underDwar Praday Yojana 2021 , then all the applicants will be able to apply online for these services at the Public Service Center.It is mandatory for the applicant to attach the required documents along with the application form. 50 will be charged for home delivery of documents within 24 hours of submission of the application. If the certificate is not delivered on time to your home then the service providers will have to pay Rs.250 to the applicant. In this way you will be able to dodoor supply scheme certificate registration .

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ