ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆ: Dial 1100 HP ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ, Grievance Registration-2022

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆ | Chief Minister Seva Sankalp Yojana Grievance RegistrationDial 1100 HP ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ| Mukhyamantri Seva Sankalp Helpline Number

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆ has been launched by the Chief Minister of Himachal Pradesh, Jai Ram Thakur. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, if the people of the state have any kind of complaint, then they can register their complaint online through this scheme by visiting the official website. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, the state government has started the helpline number 1100 for the people of the state to register their complaints. Through this helpline number, all the citizens of Himachal Pradesh can reach their complaints to the Chief Minister of the state, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ, your problems will be resolved by the concerned officer and will be delivered to you. Today we are going to provide you all the information related to Mukhyamantri Seva Sankalp Yojana through this article, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓದಿ.

Dial 1100 HP ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ

In the Sankalp helpline, people will be able to register their complaints from 7 ನಾನು 10 pm. Apart from this, Seva Sankalp Portal has also been established to register complaints online and view status. Under this scheme, all the officers will be required to redress the grievances of the people within seven to fourteen days. All efforts will be valid for this. All possible solutions will be tried by the concerned authorities for your problems.For the successful implementation of Mukhyamantri Seva Sankalp Helpline , 6500 officers of 56 departments have been assigned the workload. The helpline number issued by the Government of Himachal is completely toll free, with the help of this people of Himachal Pradesh will be able to register complaints online anywhere.

ಉದ್ದೇಶಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆ

Before the start of this helpline number, the state will not have to go to the government offices to get the solution of any kind of problems and have to face any kind of troubles. But now to reduce all these troubles, the Chief Minister Seva Sankalp Yojana has been started. Under the main objective of Himachal Mukhyamantri Seva Sankalp Yojnathe facilityನ 1100 number of helpline has been given to all the people to get the solution of their problems.Through this helpline number, we will try to solve the problems of all the people of the state in every possible way. To solve the problems of the people of the state through this scheme.

Chief Minister Seva Sankalp Yojana Highlights

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರುಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೇವಾ ನಿರ್ಣಯ ಯೋಜನೆ
ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆChief Minister Jai Ram Thakur
ಫಲಾನುಭವಿall citizens of the state
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ1100
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣhttps://cmsankalp.hp.gov.in/

Benefits of Himachal Pradesh Seva Sankalp Yojana

 • All the citizens of Himachal Pradesh can take advantage of this scheme.
 • Through the helpline number 1100 started by the state government, you can reach your problems to the Chief Minister and get the solution of your problems.
 • ಈ ಮೂಲಕ 1100 HP ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, people of the state can register their complaints.
 • People of the state can also register their complaints under this scheme by visiting the official website.
 • This helpline will work in all big and small areas, now citizens will not have to go to the headquarters or centers to solve the problems.
 • After a certain limit, the Chief Minister himself will call the complainants and take cognizance of redressal of their problems.
 • All the officers have been ordered to work diligently for this helpline.
 • The government will solve your problems as soon as possible and will reach you.

How to do Mukhyamantri Seva Sankalp Yojana complaint registration?

Interested beneficiaries of the state who want to register their complaint, ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, you have to go to the official website, after going to the official website, ಮುಖಪುಟ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
Chief Minister's Service Resolution Scheme
 • ಈ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿto register a complaint / suggestion , you will have to click on this option, after clicking on the option, ಮುಂದಿನ ಪುಟವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
Chief Minister's Service Resolution Scheme
 • ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ, you have been given the guidelines and after reading them, tick the mark on agree and click on the submit button.
 • After this the form will open in front of you. You have to fill all the information asked in this form like Complainant Information, Registration Of Complaint etc.
 • ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, you will have to click on the button of Register Public Grievance. In this way your complaint registration will be completed through Chief Minister Seva Sankalp Helpline Portal.

How to check Seva SankalpYojana Application Status?

 • ಮೊದಲು ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಮುಖಪುಟ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, you will see the option of how to viewthe status of complaint / suggestion, you have to click on this option.ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಪುಟವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
Chief Minister's Service Resolution Scheme
 • You can check the application status on this page either by complaint number or mobile number.
 •  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, you will have to fill in the box given below and after that an OTP will come on your mobile, enter it and get the status of the complaint.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ