ಅಟಲ್ ಬಿಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ 2022: ಅಟಲ್ ಬಿಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ

Madhya Pradesh Ruk Jana Nahi 12th ResultMadhya Pradesh Ruk Jana Nahi 12th Result 2021 | ಅಟಲ್ ಬಿಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ 2021 ResultMPSOS Result 2020 /12th Declared

If you are searching for MP Board Ruk Jana Nahi 12th Result , then they do not need to go anywhere, now the online portal has been started by the State Open Secondary Education Board of Madhya Pradesh. On which Ruk Jana Nahi Result 2021 will be issued online for the students of MP. As you know that under the Ruk Jana Nahi scheme, board exams are conducted twice a year, first in the month of June and second in the month of December. Today we are going to provide you complete information about MP Boardಅಟಲ್ ಬಿಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ on our website.

RukJanaNahi12ನೇResultಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2019, you can see the result of the 12th board examinations held in the month of June and the month of December online by visiting the Central Education Department Online Portal and similarly you can check the 12th board of the year 2020 under the Ruk Jana Nahi scheme. You will also be able to see the results of the examinations soon. In the coming year on the official website of Madhya Pradesh State Open Education Board, you will be able to easily see the results of 12th examinations (12th exam results) under Ruk Jana Nahi scheme. Interested beneficiaries of the state who want to know the process ofchecking12ನೇresult , then theyshouldread our article till the end and then see the result of their 12th board exam in the way given by us.

Ruk Jana Nahi Yojana 10th Class Result

mp board ruk jana nahi purpose

The main objective of the MP Board Ruk Jana Nahi scheme is to make available online the quantum of examinations conducted by the Board of Secondary Education to all the students. For this a portal has been started by the government. Through this portal all the students can check their result through internet sitting at home. This portal will also save time and bring transparency in the system.

Key Point Of MP Ruk Jana Nahi 2021

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರುಅಟಲ್ ಬಿಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ 2021
ಇಲಾಖೆMadhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್ 
ಫಲಾನುಭವಿ10th class students of Madhya Pradesh 
result12ನೇ ವರ್ಗ
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣhttp://mpsos.nic.in/ 

Madhya Pradesh RukJana Nahi 12th Result

Let the candidates know that a few days after the completion of the December session examination, the results of the candidates will be released.To see the Madhya Pradesh Ruk Jana Nahi 12thResult   , the beneficiary should have his/her board exam roll number, through this you will be able to see your result. So it is very important for all the students to have their roll number.

Ruk Jana Nahi Yojana Application Form

See 12th Ruk Jana Nahi Yojna Subjects

  • Geography
  • Chemistry
  • Crop Production and Horticulture
  • Anatomy
  • physiology and health
  • Still Life and Design, VOC
  • History
  • Physics
  • business Studies
  • Elements of science and mathematics useful for agriculture
  • Home Management Nutrition & Textiles
  • bookkeeping and accounting
  • Civics
  • Psychology
  • ಕೃಷಿ
  • home Science
  • Environment
  • Education and Rural Development
  • political Science
  • Animal Husbandry Dairying Poultry Farming and Fishing
  • element of science
  • business Economics
  • History of Indian Art
  • biology, economics
  • Biotechnology
  • drawing and designing
  • Second languageHindi and English
  • Special Language- Sanskrit

ruk janana no exam entrance fee

ವರ್ಗexamination fee
for general categoryFor one subject – ₹ 730 for two subjects – ₹ 1460 for three subjects – ₹ 1730 for four subjects – ₹ 1960 for five subjects – ₹ 2210
For BPL card holdersFor one subject – ₹ 500 for two subjects – ₹ 960 for three subjects – ₹ 1110 for four subjects – ₹ 1260 for five subjects – ₹ 1410
For SC ST studentsFor one subject – ₹ 500 for two subjects – ₹ 960 for three subjects – ₹ 1110 for four subjects – ₹ 1260 for five subjects – ₹ 1410
for students with disabilitiesFor one subject – ₹ 500 for two subjects – ₹ 960 for three subjects – ₹ 1110 for four subjects – ₹ 1260 for five subjects – ₹ 1410
for female studentsFor one subject – ₹ 500 for two subjects – ₹ 960 for three subjects – ₹ 1110 for four subjects – ₹ 1260 for five subjects – ₹ 1410

Details mentioned in Ruk Jana Nahi 10th 12th Result 2021

The details given below can be seen by the students in the 10th and 12th result.

  • Name of Student
  • OS number
  • Test result
  • numbers
  • Maximum Marks
  • board name
  • Exam Subjects
  • name of exam
  • student roll number

How to check MP Board Ruk Jana Nahi 12th Result 2021?

Students of Madhya Pradesh who want to see the results of board exams under theMP Ruk Jana Nahi scheme , ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

  • First of all the beneficiary has to go to theಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ .ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, the home page will open in front of you on the computer screen.
  • ಈ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿResult .ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಪುಟವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ"Ruk JanaNahi Result 10th and 12th ” in the box of Ruk Jana Nahi Yojana.ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಟಲ್ ಬಿಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ
  • ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮುಂದಿನ ಪುಟವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, on this you will see the login form, in this form fill the class of which you want to see theresult (12ನೇ ).
  • Then fill your Exam Roll Number below and then click on the login button. As soon as you click on the login button, your 12th class result will open in front ನೀವು.
  • After this you can also download this 12th class result and save it for future.

Procedure for viewing tenders and notices

  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್ .
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆTender & Notice .
Tenders and Notices
  • ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, the list of tender will open in front of you.
  • Now you have to click on the link as per your requirement.
  • After this the tender will open in front of you in PDF format.
  • ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

Citizen Charter Download Process

  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್ .
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆCitizen Charter .
  • Now Citizen Charter will open in front of you in PDF format.
  • ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • This is how you will be able to download Citizen Charter.

Time Table View Process

  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್ .
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆTime Table .
  • ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • On this page you can see the time table.

Process to download admit card

  • ಈಗ ನೀವು ಶೋ ವರದಿಯ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕುಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್.
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕುAdmit Card .
admit card download
  • Now the list of admit card will open in front of you.
  • ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • On this page you have to enter Application Number, Date of Birth and Captcha Code.
  • ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • The admit card will be on your computer screen.
  • ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

open school brochure

  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್ .
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • On the home page you have to click on the option of Open School Brochure .
open school brochure
  • As soon as you click on this option a file will open in front of you in PDF format.
  • Open School Brochure can be seen in Office File.

Blue Print & Old Year Question Paper Download Process

  • ಈಗ ನೀವು ಶೋ ವರದಿಯ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕುಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್.
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕುBlue Print and Old Year Question Paper .
ಅಟಲ್ ಬಿಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ
  • ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, a list of all question papers and blueprints will open in front of you.
  • ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • Blueprint and Old Year Question Paper will be on your computer screen.
  • If you want to download them then you have to click on the download option.

Process to download important letters, orders, instructions etc.

  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್ .
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕುDownload Important Letters, Orders, Instructions etc.
Important Papers, Orders, Instructions Download
  • ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಟ್ಟಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಇದರ ನಂತರ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • Thus you will be able to download important letters, orders, instructions etc.

ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

  • ಈಗ ನೀವು ಶೋ ವರದಿಯ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕುಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್.
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಇದರ ನಂತರ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ .
MP Ruk Jana Nhi
  • ಈಗ ನೀವು ಶೋ ವರದಿಯ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • On this page you can see the Dashboard.

contact process

  • ಈಗ ನೀವು ಶೋ ವರದಿಯ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕುಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ of Madhya Pradesh State Board of Open School Education, ಭೋಪಾಲ್.
  • ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
  • ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕುInquiry Platform .
ಅಟಲ್ ಬಿಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ