ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳಂ: Online New Registration & Login at aims.kerala.gov.in-2022

Kerala Subhiksha Keralam OnlineSubhiksha Keralam Online New RegistrationSubhiksha Keralam Kerala Loginaims.kerala.gov.in Portal

A.K. Saseendran the transport minister of Kerala has launched a new opportunity which is known as theSubiksha Keralam project. He started this project by planting tapioca on a vacant lot at Karimpanapalam on Tuesday. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, we will share with all of you the details about the scheme including the eligibility criteria, documents required, and all of the other important details related to the scheme. We will also share with you all the step-by-step procedures through which you will be able to register yourself for the new scheme launched by the transport minister of Kerala state plus we will also share with all of you the login procedure related to the scheme. Each and every procedure related to the scheme will be shared with you through this article today. Make sure to read our article till the last.

ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳಂ

The Kerala water authority has handed over around 4 acres of land to the corporation and that land will now be used for the cultivation of tapioca under theSubhiksha Keralam Project launched by the concerned authorities of the transport minister of the state. The Kerala corporation which has launched this project of subhiksha keralam is the first corporation to do any such thing on an individual basis. One mission is also launched so that there is proper food security inKerala state. This mission was launched on the date of 28 April to help all of the people to get proper food amidst the coronavirus pandemic. This scheme will be very helpful for all of the people who are wanting to do something really good for their environment and their state and help mother earth to heal from pollution.

Objective Of Kerala Subhiksha Keralam

The Corporation Secretary Binu Francis also commented on the launching event of the scheme and said that the previous scheme which was launched by the corporation was to help all of the people to get proper food facilities and now the next scheme is just the extended version of the previously launched Samrudhi scheme. More land and more workforce will be available under this new scheme launched by the corporation to plant tapioca. The concerned authorities are also saying that the cultivation of the plant will be more than 15 ಹೆಕ್ಟೇರ್. The previous objective of the corporation was to cultivate the plant in around 5 hectares only. This will be a very great initiative for all of the people who want to help the earth to be getting greener and more healthy to live in.

Details Of Subhiksha Keralam

ಹೆಸರುಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳಂ
ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಕೇರಳದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು
ಉದ್ದೇಶಟಪಿಯೋಕಾ ನೆಡುವುದು
ಫಲಾನುಭವಿರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು
Official sitehttp://www.aims.kerala.gov.in/farmer/farmerlogincontroller/farmer_login_page

Benefits Of The Scheme

Vegetable cultivation will be spread over around 22 hectares while around 80% homesteads will be encouraged to cultivate crops. The concerned authorities are also saying that 5.6 % of the land which is inside the borders of the city is ready to get cultivated at the present scenario. The concerned authorities are also saying that designated communities will also look for potential lands that will be helpful to be cultivated and plant more and more types of crops. ಅಲ್ಲದೆ, there are around 20 agricultural cooperative societies present in the city. All of the cooperative societies have decided that they will expand their production. The authorities said that so much cooperation will be more than enough for the successful nature of their scheme. All of the development societies will be encouraged so that they can take up large scale farming.

Registration Procedureಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳಂ

The applicant must follow the following registration procedure while applying for the scheme:-

ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳಂ
ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳಂ
 • The form will display on your screen
 • Three options will display on your screen
  • Individual
  • Group
  • ಸಂಸ್ಥೆ
 • Click on your desired option
 • Enter the Mobile Number
 • An OTP will send to your mobile number
 • Now you have to enter the OTP
 • ವರ್ಗದಂತಹ ಮೂಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು, ವಿಳಾಸ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ
 • ಮತ್ತು IFSC ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 • ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸಿ
 • Click on the option ofCreate User
 • You will register on the platform

ಲಾಗಿನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕೇರಳದ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳಂ

To login yourself on the platform you have to follow the step-by-step procedure given below:-

 • First click on the link given here to go to theಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣof the scheme
 • The home page will display on your screen
 • ದಿFarmer Sign Inbox will display on your screen
Subhiksha Keralam login
 • ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ
 • ಈಗ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು
 • ನೀವು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್-ಇನ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ