சிபிஎஸ்இ 10வது தேர்வு முடிவுகள் 2022 தேதி, சமீபத்திய செய்திகள், வர்க்கம் 10 முடிவுகள் பதிவிறக்கம்

CBSE has to cancel the 10அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் class examination due to the surge in the Covid-19 cases. Board said the 10அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் class examination will not be conducted for this year and they will be releasing CBSE 10அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் result 2022 without the exams. So the students of CBSE board class 10 are waiting for the result announcement.

சிபிஎஸ்இ 10வது தேர்வு முடிவுகள் 2022

The exams of the 10th class were canceled because of the increase in Covid cases. மேலும், Covid-19 is causing a delay in the evaluation process of CBSE class 10 result 2022. The officials do not have enough manpower to create and upload the results to the server in time. This is why the CBSE 10th result 2022 will be released late. For now, the release date for CBSE class 10 result 2022 is considered as last week of July.

CBSE 10th exams were supposed to be conducted in April month but they were canceled. 12th class exams were postponed and new exam date is yet to be released. Result of 12th class will be release after the examinations. But now only thing that the 10th class students are waiting for is their result.

About CBSE 10th exams

Board NameCentral Board of Secondary Education – CBSE
வர்க்கம்10th Class
Exam date04 May – 14 கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் அமைச்சகத்தின் இளைஞர் பாராளுமன்ற திட்டத்தில் பங்கேற்க www.nyps.mpa.gov.in என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம். 2021 [Canceled]

Exams not conducted
Topic10th class result
PUBG-மொபைல்20 கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் அமைச்சகத்தின் இளைஞர் பாராளுமன்ற திட்டத்தில் பங்கேற்க www.nyps.mpa.gov.in என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம். 2021 ஜூலை 2021
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்cbseresults.nic.in

CBSE 10th Evaluation Criteria released

CBSE class 10 result 2022

As of now, students don’t know that how the board is going to calculate the score and what will be the evaluation process. விரைவில், we will publish another article in which we will explain the evaluation process by CBSE. Once the evaluation process is over, the officials will create the database for the result.

The result database will be uploaded to the CBSE result website i.e. cbseresults.nic.in. The officials are going to release the CBSE class 10 result 2021 once all is done. The students of the 10th class will have to use their registration number to check the result because hall tickets were not released this year.

சிபிஎஸ்இ 10வது தேர்வு முடிவுகள் 2022 School Code wise

Each school that is affiliated with CBSE has been provided with a unique school code. Students will be asked to enter their school code to check 10th class result. These school codes are available on the official website of CBSE. Each student must have a school code to check the CBSE result.

You can also contact your school and ask them about your school code. சிபிஎஸ்இ 10வது தேர்வு முடிவுகள் 2021 school code wise will be released on the official portal itself. Name wise result may also be released by the CBSE.

Where CBSE 10th result 2022 will be published?

There are various portals that hold the CBSE result each year. But here we are going to talk about the official CBSE portals only. Because we are not sure that third-party websites will hold CBSE result for this year or not. We have mentioned the website which will host CBSE 10th result and these are given below.

  • www.cbse.nic.in
  • www.cbseresults.nic.in
  • www.results.nic.in

How to check CBSE 10th result 2022?

  • As the first step, the students need to visit the official CBSE results portal i.e. cbseresults.nic.in.
  • There we will see the list of results that are released already.
  • Now you need to click on the “CBSE CLASS X RESULT 2021” link and wait for the page to load.
  • Now Enter the details asked on the page and click on the Get result button.
  • Your result with subjects wise marks will be displayed on the screen.

Now as your result is displayed, you should take a printout of the same for further uses. If you have questions related to CBSE 10th result 2022, please leave a comment below.

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்Check Here
Result ArchiveCheck Here

ஒரு கருத்தை விடுங்கள்