விவாட் சே விஸ்வாஸ் திட்டம் 2022: விவாட் சே விஸ்வாஸ் திட்டம்

Rajasthan Ex-Gratia Payment Yojana ListRajasthan Ex-gratia Payment Scheme | விவாட் சே விஸ்வாஸ் திட்டம் | Rajasthan Anugrah Payment Scheme List Online

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has started the Rajasthan Anugrah Payment Scheme to provide financial assistance to the financially poor families of the state . Under this scheme, an amount of 2500 rupees will be provided by the Rajasthan government to the poor people, laborers and laborers as financial assistance. This amount will be given to the beneficiaries in 2 installments of Rs 1000 மற்றும் ரூ 1500. Beneficiaries of the state under this scheme 1- Kovid-19 Ex-gratia Payment-I (Instalment of Rs 1000) 2- Kovid-19 Ex-gratia Payment-II ( 1500 installment) list can be seen online. Dear friends, today we are going to provide you complete information aboutவிவாட் சே விஸ்வாஸ் திட்டம் 2021 இந்த கட்டுரை மூலம். எனவே எங்கள் கட்டுரையை இறுதிவரை படியுங்கள்.

Rajasthan Ex–Gratia Payment Yojana List 2021

Interested beneficiaries of the state who want to see thegrace payment scheme list நிகழ்நிலை, then they can go to the public information portal and see it online and take advantage of this scheme. As you know that the entire country is locked down due to corona virus. ‘s situation. Due to which the laborers, poor people are not able to go outside to earn their financial needs. அத்தகைய சூழ்நிலையில், the problem related to ration water has arisen in front of the poor workers. Under the Anugrah Bhugtan Yojana, ex-gratia amount will be provided to 31 lakh people of the state. The poor of the state who want to participate in this scheme of the government can see theRajasthan Ex-Gratia Payment Yojana List நிகழ்நிலை.

Eligible Beneficiaries of Rajasthan Anugrah Payment Scheme List

 • To families with BPL ration card
 • job card and labor card to families
 • Money is also being given to those with Antyodaya ration cards.
 • People whose labor card is made and they are active.

Rajasthan Ex–Gratia Payment Yojana 2021 சிறப்பம்சங்கள்

திட்டத்தின் பெயர்Rajasthan Grace Payment Scheme
மூலம் தொடங்கப்பட்டதுState government
concerned departmentDepartment of Labor and Employment and Department of Social Justice and Empowerment
Date of implementation of the scheme25 மார்ச் 2020
payment provided2500 (1000 – 1500 )
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்சுருக்கமான சுருக்கம்://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/home-hindi/

Rajasthan Public Information Portal

covid-19 ex-gratia payment installment

Two installments of Rs 1000 மற்றும் ரூ 1500 to be given by the Rajasthan government to the beneficiary will be directly transferred to the bank account of the beneficiaries through DBT online. This amount is being given to the labor card family, BPL ration families and to the funeral beneficiaries. The government has also made the list of Kovid-19 Ex-gratia Payment online, which citizens can easily see is given by the government. With the help of funds, needy people can fulfill their needs in lockdown. At present, the first installment of 1000 rupees has been sent by the state government to the account of the beneficiaries. For this the beneficiary does not have to apply, the money is sent to the accounts of the beneficiaries selected by the government.

Prime Minister Garib Kalyan Yojana

Benefits of Rajasthan Grace Payment Scheme List 2021

 • இந்த திட்டத்தின் கீழ், an amount of 2500 rupees will be provided by the state government to the poor, laborers and laborers of the state as financial assistance.
 • This amount will be given in two installments, first 1000 rupees and second 1500 ரூபாய்.
 • Under Anugrah Bhugtan Yojana2021 , ex-gratia amount will be provided to 31 lakh people of the state.
 • Under the Ex-gratia Payment Scheme, Covid-19 Ex-Gratia Payment will be done directly in the bank accounts of the needy through DBT.
 • People of the state who want to see the ex-gratia payment list, they can easily see it by visiting the online portal. People don’t have to go anywhere.
 • This financial assistance being given by the government is being provided only to the economically poor, laborious people of Rajasthan.

How to see Rajasthan Anugrah Payment Scheme List (1 Intlment)?

 • First of all the applicant has to go to theஅதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் of Public Information Portal . After visiting the official website, சொந்த முதலீட்டுடன் திட்டத்திற்கு நிதி தகுதி தேவையில்லை.
விவாட் சே விஸ்வாஸ் திட்டம்
 • சொந்த முதலீட்டுடன் திட்டத்திற்கு நிதி தகுதி தேவையில்லை, you have to click on the option ofKovid-19 in the option of plans.விருப்பத்தை கிளிக் செய்த பிறகு, அடுத்த பக்கம் உங்கள் முன் திறக்கும்.
 • இந்தப் பக்கத்தில், நீங்கள் பதிவிறக்குவதற்கான விருப்பத்தைப் பெறுவீர்கள் ”Kovid-19 Ex-gratia Payment-I (Instalment of Rs 1000) . விருப்பத்தை கிளிக் செய்த பிறகு, அடுத்த பக்கம் கணினித் திரையில் உங்கள் முன் திறக்கும்.
விவாட் சே விஸ்வாஸ் திட்டம்
 • இந்தப் பக்கத்தில், you have to select some information asked like district, முகவரி, municipal body etc. After filling all the information, you have to click on the search button.
 • After this you will reach the Tehsil level data. Where you see the option to get information on the basis of ward number.
covid-19 ex-gratia payment installment
 • Now you have to click on the optionMore informationappearing in front of the ward number in which you live.
covid-19 ex-gratia payment installment
 •  To whom the first installment has been sent to their bank accounts as Ex-Gratia Payment. Then you can see your name in this list as well.

How to see Kovid-19 Ex-gratia Payment 2 தவணை (2 தவணை)?

 • First of all you have to go to the official website of Public Information Portal. After visiting the official website, சொந்த முதலீட்டுடன் திட்டத்திற்கு நிதி தகுதி தேவையில்லை.
 • சொந்த முதலீட்டுடன் திட்டத்திற்கு நிதி தகுதி தேவையில்லை, you have to click on the option of Covid-19. After clicking on the option, the next page will open in front of you. On this page, என்ற விருப்பத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள்Kovid-19 Ex-gratia Payment-II (Instalment of Rs 1500) . இந்த விருப்பத்தை நீங்கள் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
விவாட் சே விஸ்வாஸ் திட்டம்
 • விருப்பத்தை கிளிக் செய்த பிறகு, the next page will open in front of you. On this page, you have to select the district, முகவரி, municipal body etc. After filling all the information, you have to click on the search button.
 • இதற்கு பிறகு, Tehsil level ward wise data of Ex-Gratia Payment 2nd Installment List (ரூ 1500) starts showing in front of you.
 • Now you have to click on “More Information” appearing in front of the ward number to which you belong.
 • Now all the people whose names have been approved for Ex-Gratia Payment 2nd Installment in the ward in front of you, their names start appearing in this list. Along with this 1500 rupees have been sent to your account, then success is written in front of their name.

ஒரு கருத்தை விடுங்கள்