திரிபுரா அரசு 2022: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க, தகுதி & நன்மைகள்

Startup India Seed Fund Scheme Online | Startup India Seed Fund Scheme Apply Online | Startup India Seed Fund Scheme Application Form

For entrepreneurs, the easy availability of capital is a very important factor in order to grow their enterprise. There are many business ideas that do not come into existence because of a lack of capital. So in order to curb this situation, the Government of India has launched aதிரிபுரா அரசு. முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022, the government is going to provide financial assistance to entrepreneurs. Today through this article we are going to give you complete details regarding this scheme like what is the startup India seed fund scheme? அதன் பலன்கள், புறநிலை, முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம், மேற்கு வங்காளம் கன்யாஸ்ரீ பிரகல்பா, முதலியன. So if you have the interest to grab every single detail regarding this scheme then you have to read this article very carefully till the end.

திரிபுரா அரசு 2022

In order to build a robust startup ecosystem, the Government of India has launched திரிபுரா அரசு on 16th January 2016 so that opportunities will be provided to entrepreneurs to grow their enterprise. The announcement to launch this scheme was made by our honorable Prime Minister Mr. பிரதம மந்திரி கிசான் டிராக்டர் திட்டத்தின் நம்பகத்தன்மையை நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பினால். Through this scheme financial assistance up to Rs, 50 lakh will provide to the startups at the early stage through incubators. அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டில் ரூ 945 இத்திட்டத்திற்கு கோடி. This fund will use for proof of concept, prototype development, product trial, Market entry, and commercialization. இந்த திட்டத்தின் கீழ், the Government is going to provide funds to incubators. The incubator will be responsible to further provide these funds to the startups. 3600 entrepreneurs through 300 incubators will benefit from the startup India seed fund scheme in the next 4 ஆண்டுகள்.

திரிபுரா அரசு

About Incubators

Incubators are the organizations that work to promote innovation and entrepreneurship among citizens. They basically provide funds and their infrastructure to the startups so that they can carry out their business activities of development, product trial, market entry, commercialization, முதலியன. The government provides incentives to the incubators and the incubators will further provide funds to the startups. மாதங்கள். இந்தத் தொகை அதன் பிறகு திருப்பித் தரப்படும்Startup India Seed Fund Scheme 2022,the government is going to provide a grant to 300 incubators. The funds provided to the startup under this scheme will be up to Rs 50 லட்சம். The incubators can apply under the startup India seed fund scheme through the official portal. After verifying their application the government will grant them the seed fund. The startups can also apply under this scheme directly from the portal and from there they can select the incubators of their choice according to their preference.

Key Highlights Of Startup India Seed Fund Scheme

மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்திரிபுரா அரசு
மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் அமைச்சகத்தின் இளைஞர் பாராளுமன்ற திட்டத்தில் பங்கேற்க www.nyps.mpa.gov.in என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம்.
பயனாளிEntrepreneurs
குறிக்கோள்To Provide Funds For Startup
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்இங்கே கிளிக் செய்யவும்
ஆண்டு2022
நிதி உதவிUp To Rs 50 லட்சம்
மொத்த பட்ஜெட்ரூ 945 கோடி
Number Of Beneficiaries3600

Objective of Startup India Seed Fund Scheme

அவள் கல்வி அல்லது தொழில் நாட்டத்தில் ஈடுபட்டு திருமணமாகாத பல வருடங்கள்Startup India Seed Fund is to provide funds to the entrepreneurs for their startups so that they can grow their enterprises. Through this scheme now entrepreneurs require to go to banks and financial institutions in order to get funds for their business idea. They can simply apply through this scheme and get funds directly from the government. Startup India seed fund scheme will fulfill the early requirement of capital at the right time. So that product development, trials, market entry, etc can take place at the right time. This scheme will also generate a lot of employment and validate the business ideas of startups

Benefits And Features Of Startup India Seed Fund Scheme

 • The Government of India have launchedStartup India Seed Fund Scheme 2022in order to build a Startup ecosystem
 • இந்த நாளை காத்யா சதி தினமாக மேற்கு வங்க அரசு கொண்டாடி வருகிறது 16 ஜனவரி 2016 in order to provide opportunities to entrepreneurs to grow their enterprise
 • The announcement to launch this scheme was made by our honorable Prime Minister Mr. பிரதம மந்திரி கிசான் டிராக்டர் திட்டத்தின் நம்பகத்தன்மையை நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பினால்
 • Under this scheme Financial assistance up to Rs, 50 lakh will provide to startups at an early stage through incubators
 • அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டில் ரூ 945 இத்திட்டத்திற்கு கோடி
 • This fund will.no used for proof of concept, prototype development, product trial, market entry, commercialization, முதலியன
 • The government is going to provide funds to incubators and the incubators will be responsible for providing this fund to startups
 • 3600 entrepreneurs through 300 incubators will get the benefit from this scheme in the next 4 ஆண்டுகள்

Implementation Of Startup India Seed Fund Scheme

The department for the promotion of industry and internal trade has constituted an expert advisory committee(EAC) which will be responsible for implementation, execution and monitoring of startup India seed fund scheme. Department for promotion of industry and internal trade will be the nodal agency for the implementation of this scheme. This committee will verify the details provided by the incubators and select incubators in order to allow the seed fund. This committee will also monitor the progress of the incubator. The expert advisory committee has the power to make all the necessary actions so that the funds can be utilized efficiently. The expert advisory committee consists of the following members:-

 • சோலார் மின் உற்பத்தி நிலையத்தை விண்ணப்பதாரர் தனது சொந்த மூலதனத்தின் கீழ் அமைத்தால்
 • Representative of department of biotechnology
 • Additional secretary/joint secretary/director/deputy secretary, DPIIT
 • Representative of Department of science and technology
 • Financial advisor, DPIIT
 • Representative of ministry of electronics and information technology
 • Representatives of Indian council of agricultural research
 • At least three members nominated by secretary
 • Representative of NITI aayog

Monitoring Of Startup India Seed Fund Scheme

The expert advisory committee will review the progress of thestartup India seed fund with the selected incubators. Under this scheme for the purpose of objective evaluation, the incubators are required to provide the report as directed by the expert advisory committee. If the incubator is not performing as per the standards then the expert advisory committee has the full authority to discontinue the seed fund support. If the incubator is using the fund for other purposes then legal action will be taken against such incubator

Factors Determining The Successful Implementation Of Startup India Seed Fund Scheme

 • Progress of market launch
 • Quantum of loan
 • Progress of field trial
 • Jobs created by startup
 • Progress of product development
 • Turnover of startup
 • Progress of prototype development
 • Progress of proof of concept

குறிப்பு: All the startups that are selected to get the benefit of this scheme are required to provide details on the above parameter to the incubator. The incubator is required to provide the information given by the startup through the online dashboard and also present this information to the expert advisory committee quarterly. Other than that the incubator is also required to report the return on investment of the startup

Utilisation Of Finance And Accounting Under Startup India Seed Fund Scheme

Under startup India seed fund scheme proper utilization of funds should be maintained by the incubator and the incubator is required to maintain the accounting records of the received fund. This record shall be maintained in an exclusive project-specific trust and relation account with any nationalized banks. The funds under the startup India seed fund scheme will be disbursed into the bank account of the incubator in three or more installments as per the guidelines of the scheme. If any net return is received from the startup then it can be used for further funding. In case there is no further funding then this money will be returned to DPIIT. Each financial year every incubator is required to report the sanctioned funds, received funds, and disbursed funds. Other than that the incubator is also required to submit the detailed report on the status of utilization of funds and audited expenditure

Guidelines For Assistance To Incubators

 • The expert advisory committee will be responsible for disbursing the grant to the incubators.
 • The expert advisory committee will disburse the grant up to Rs 5 crore to the incubator in 3 or more installments
 • The incubator can use the grant only for disbursing it to The eligible start-ups
 • Expert Advisory Committee has the authority to decide the amount of grant assistance
 • The incubator cannot use the grant for any other expenses
 • 5% of seed fund grant will also be provided to the incubator for management fees
 • The incubator is not authorized to use the management fees for any other expenses like facility creation or administrative expenses. This has to be used only for the management purpose
 • The first installment of a grant provided to the incubator will be up to 40% of the total approved amount
 • The next installment will be received by the incubator when the cash in hand goes below 10% of the total commitment
 • The expert advisory committee will release the amount of the next installment within 30 days after the submission of proof
 • From the date of receipt of the first installment, the assistance amount should be used by the incubator within three years
 • If the incubator has not used 50% of the grant within 2 years then no further amount will be provided to the incubator and the incubator is required to return the unutilized fund with interest
 • The startup selected under this scheme are not required to pay any kind of fees
 • The incubator has to provide the physical infrastructure to the startup in order to maintain regular functioning, support, development, முதலியன
 • Incubator is also responsible for providing networking with investors
 • The incubator has to maintain a transparent process of selection of startups

Selection Procedure Of Startups

 • All the incubators across the country will be invited to participate in the startup India seed funds scheme through the official portal or any other platform which will be specifically designed for this purpose
 • The following points are to be considered while selecting the incubator
  • Quantum of fund applied
  • Deployment plan
  • Number of startups that the incubator intends to support
  • Mentoring provided in last 3 ஆண்டுகள் (number of mentors hired, average mentoring hour, No of IP)
  • Funding support extended in the last 3 ஆண்டுகள் (investment agreement, number of startups, total Corpus, total investment)
  • Incubation support in last 3 ஆண்டுகள் (number of startups, success rate, number of startups that cross revenue of 1 crore in 1 ஆண்டு, survival rate of startup)
  • Composition of ISMC
  • Availability of infrastructure
  • Quality of team
  • Fulfillment of eligibility criteria
  • Other support (industry connects, stakeholder engagement)
 • Expert Advisory Committee has the authority to make changes in the guidelines of selection of incubators from time to time
 • The expert advisory committee will also monitor the progress of the grant
 • Incubators can apply under this scheme throughout the year

Selection Procedure Of Startups

 • All the incubators who will apply under the startup India seed fund scheme are required to constitute a committee which will be called as incubator seed management committee. This committee will evaluate and select a startup for a seed fund. This committee consists of the following members:-
  • Representatives from state government startup nodal team
  • Nominee of the incubator(chairman)
  • Representative of venture capital fund or Angel network
  • Two successful entrepreneurs
  • Domain expert from the academy
  • Domain expert from industry
  • Any other relevant stakeholder
 • The expert advisory committee is responsible for selecting the members of the incubator seed management committee
 • The open, transparent, and fair process should be followed while selecting the startup
 • Startups have to submit certain details like team profile, problem statement, product overview, service overview, business model, முதலியன
 • Startups can apply for seed fund in any 3 incubators according to preference
 • All the startups will be selected on the basis of eligibility criteria
 • If an application is rejected then the applicant can apply afresh
 • All the rejected applicants will be informed about the rejection through email
 • Applicants can also track the progress of their application on the official portal
 • The incubator will select the startup and provide seed funding
 • While filling the application form the startup has to provide the preference and according to this preference the startup will be selected
 • The startups are required to give a presentation of their idea before the incubator seed management committee and on the basis of this presentation incubator will shortlist applicants
 • உள்ளே 45 days of receipt of the application, the incubator seed management committee will evaluate applicants on the basis of their submission and presentation and select eligible startups

Seed Fund Disbursement To Startups By Incubators

 • All the eligible startups will receive the seed fund under the startup India seed fund scheme as follows:-
 • ரூ 20 lakh as grant in the case for validation of proof of concept, prototype development or product trial
 • ரூ 50 lakh of investment for market entry, commercialization, and scaling up through convertible debentures of debt or debt linked instruments
 • The startup is not allowed to use this fund for the creation of any facility.
 • In order to address the issues of the applicant, a grievance cell will be set up
 • At the end of the project duration, the startup is required to submit a final report and audited utilization certificate of funds
 • If the venture is failed then the entrepreneur is required to share his learnings and reasons for failure in the report. The report has to be submitted along with a utilization certificate of the fund amount
 • The first installment to the startup will be provided within 60 days of receipt of the application form
 • For receiving the first installment the startup has to submit the interim progress update and utilization certificate
 • The startup will be provided the funds in their company bank account
 • The second installment will be provided to the startup after achieving the previously specified milestone
 • Before the release of the first installment, the incubator is required to execute a legal agreement with the startup in which all the necessary terms and conditions, milestones, etc should be mentioned
 • The incubator can only provide 20% of the total grant received by them to the startups

Eligibility Criteria Of Startup India Seed Fund Scheme

For Startups:

 • The startup should be recognized by DPIIT
 • விண்ணப்பத்தின் போது, the startup should be incorporated not more than two years ago
 • The started must have business ideas to develop a product or service which will be fit for the market, has the scope of scaling, and viable commercialization
 • At the time of application to the incubator for the scheme, the shareholding by the Indian promoter in the startup should be at least 51% or more according to the companies act 2013 and SEBI regulation 2018
 • The startup should have not received any support of rupees 10 lakh or more under any Central or government scheme
 • Those startups who are creating an innovative solution in water management, waste management, கல்வி, agriculture food processing, etc will be given preference
 • The startup should be using technology in its core product or service in order to solve the problem which is targeted

For Incubators:

 • The incubator must be a legal entity
 • An incubator must be assisted by central or state government
 • The incubator must be operational for 2 years at the time of application
 • The incubator must have the facility to seat at least 25 individuals
 • On the date of application, the incubator should have at least 5 startups that should be undergoing incubation physically
 • A full-time chief executive officer who must be experienced in business development and entrepreneurship should be presented in the incubator which should be supported by a capable team
 • If the incubator is providing funding from any third private entity to the incubatees then that incubator is ineligible
 • If the incubator is not assisted by central or State Government then the incubator must be operational for at least 10 ஆண்டுகள், must have presented audited annual reports for at least 2 years and at the time of application must have at least 10 separate startups which is undergoing incubation physically

Required Documents To Apply For Startup India Seed Fund Scheme

 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • GST number
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • Lease agreement
 • Detail report of the project
 • பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
 • இந்தப் படிவத்தின் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க வேண்டும்

Procedure To Apply For Startup India Seed Fund Scheme

For Incubators

திரிபுரா அரசு
 • விவரங்கள் தோன்றும்
 • முகப்புப் பக்கத்தில், you have to click on apply now
 • அதற்கு பிறகு, you have to click on apply now under for incubator section
 • விண்ணப்பதாரரின் தற்போதைய தொழில் create an account
 • உணவு மற்றும் வழங்கல் துறை
திரிபுரா அரசு
 • உணவு மற்றும் வழங்கல் துறை, you have to enter your name, முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும், கைபேசி எண், and password
 • அதற்கு பிறகு, you have to click on the register
 • An OTP will send to your registered ID
 • மாணவரின் பதிவுக்கு சமர்ப்பி பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
 • இந்த புதிய பக்கத்தில் தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளிட வேண்டும்
 • அதற்கு பிறகு, நீங்கள் உள்நுழைவு விருப்பத்தை கிளிக் செய்ய வேண்டும்
 • Now you have to select your country and click on the input letterbox
 • Now you have to click on the next option
 • The Application form will appear before you
 • You have to enter your basic info, contact info, point of contact info, and success stories in this application form
 • அதற்கு பிறகு, you have to click on save profile
 • Now you are profile will send to a moderator for approval
 • You have to again login on to the portal
 • Now you have to click on apply now under the seed fund scheme
 • The Application form will appear before you
 • You have to enter all the required details in this application form like general detail, incubator team detail, incubator support detail, fund requirement details, முதலியன
 • அதற்கு பிறகு, you have to upload all the necessary documents
 • இந்த புதிய பக்கத்தில் தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளிட வேண்டும்
 • By following this procedure you can apply under the startup India seed funds scheme

For Startups

 • இப்போது உங்களுக்காக ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் of startup India seed fund scheme
 • விவரங்கள் தோன்றும்
 • முகப்புப் பக்கத்தில், you have to click on apply now
 • அதற்கு பிறகு, you have to click on apply now under the startup section
 • After that application form will appear before you
 • In this application form have to enter all the required details like your name, email address, கைபேசி எண், முதலியன
 • அதற்கு பிறகு, தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் நீங்கள் பதிவேற்ற வேண்டும்
 • இந்த புதிய பக்கத்தில் தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளிட வேண்டும்
 • By following this procedure you can apply as a startup under the startup India seed fund scheme

போர்ட்டலில் உள்நுழைவதற்கான செயல்முறை

 • இப்போது உங்களுக்காக ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்of startup India seed fund scheme
 • விவரங்கள் தோன்றும்
 • நீங்கள் விரும்பும் விருப்பத்தை கிளிக் செய்ய வேண்டும்
WB டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப நிலையை சரிபார்க்கும் செயல்முறை
 • After that you have to choose your category which is are as follows:-
  • Incubator/startup
  • DPIIT/EAC
 • இப்போது நீங்கள் உங்கள் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட வேண்டும்
 • அதற்கு பிறகு, நீங்கள் உள்நுழைவைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்
 • இந்த நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் போர்ட்டலில் உள்நுழையலாம்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

திரிபுரா அரசு
 • உணவு மற்றும் வழங்கல் துறை
 • Enter the following details on this new page:-
  • Entity type
  • Name of the entity
  • பெயர்
  • மின்னஞ்சல் முகவரி
  • இடம்
  • Query type
  • செய்தி
 • இப்போது உங்களுக்காக ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்
முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள்

Through this article we have provided you all the important information regarding திரிபுரா அரசு. If you are still facing any kind of problem then you can write an email to the concerned department in order to solve your problem. The email ID is [email protected]

ஒரு கருத்தை விடுங்கள்