బసవ వసతి యోజన: RGRHCL New List & Search Beneficiary Status-2022

RGRHCL New ListBasava Vasati Yojana Online ApplyBasava Vasati Yojana Search Beneficiary Status | బసవ వసతి యోజన

The basic need of a person to live is food, గుడ్డ, and shelter. For Economically weaker section people, the government has started various schemes to help them in completing their basic needs. బసవ వసతి యోజన is also one of the initiatives taken by the Karnataka State Government to provide housing facilities for the poor people of the state. We are going to share all the scheme-related information such as how you can check the grant release list, beneficiary status, name correction report, and other necessary information about the Basava Vasati Yojana in this article. Have a look to know details on further stated content

About Basava Vasati Yojana

బసవ వసతి యోజన is also managed by the Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited (RGHCL) which is an organization specially created by the Karnataka state government in the year 2000. This organization is specially created to provide the housing facility at reasonable prices to the economically weaker section of the state by effective implementation of the housing schemes. People who belong to the Karnataka state can check the RGRHCL New List & beneficiary status through the ashraya.karnataka.gov.in website.

Objective of Basava Vasti Yojana

Through Basava Vasti Yojana the government is providing affordable houses to economically weaker section people. ఈ పథకం అమలు ద్వారా, all those people who are not able to afford a house due to their financial condition can be able to purchase it. This will improve the living standard of people.

Basava Vasati Yojana Highlights

లాక్డౌన్ కాలం నుండి నెలరోజుల చొప్పున రూబసవ వసతి యోజన
ద్వారా ప్రారంభించబడిందిరాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Launched forEconomically weaker section
Name of the organizationరాజీవ్ గాంధీ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్
Launched inకర్ణాటక
Application modeడీలర్ లైసెన్సింగ్ వివరాలను వీక్షించండి
Official web addresshttps://ashray.karnataka.gov.in/

Basava Vasati Yojana of Beneficiaries

 • All those people who came under below poverty line category
 • Schedule Caste
 • Schedule tribe
 • OBC

Benefits of the scheme

పథకం ప్రారంభించబడింది

 • Applicant must be a permanent resident of Karnataka
 • The annual income of the applicant should not exceed 32000

Requirements to fill application form of Basava Vasati Yojana

 • Name of the applicant
 • పుట్టిన తేది
 • మీరు ఈ ఫారమ్ యొక్క ప్రింటవుట్ తీసుకోవాలి
 • సంప్రదింపు నంబర్
 • లింగం
 • Income details
 • మండలం
 • District and village name
 • Address of the applicant
 • ఆధార్ కార్డ్ నంబర్
 • ఫోటోగ్రాఫ్
 • ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం

Basava Vasati Yojana for Apply to Procedure

 • అన్నిటికన్నా ముందు, మీరు తెరవాలివెబ్సైట్ of Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited (RGHCL)
 • From the home page, you have to go to the online application link
 • Click on the link to fill the application form
 • Enter all the required details such as name, DOB, Father name, annual income, and others
 • Upload the documents and click submit option

Selection

 • The beneficiary will be selected by the MLA or gram panchayat as finalized by the scheme concerned authorities.

Procedure to do login

Basava Vasati Yojana Login
 • A new page will open in front of you where you have to select your district
 • Now a login form will appear on your screen where you have to enter your username and password
 • దాని తరువాత, మీరు లాగిన్‌పై క్లిక్ చేయాలి

Procedure to Check Basava Vasati Yojana Beneficiary Status

 • అన్నిటికన్నా ముందు, మీరు తెరవాలివెబ్సైట్ of Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited (HCL)
 • From the home page, you have to go to the “Beneficiary Information” option available in the menu bar
 • A new page appears on the computer screen where you have to choose your district and enter F. సేవా పెన్షన్ ద్వారా వచ్చిన నిధుల సహాయంతో
 • Click submit option to submit the info and status will appear on the screen

Procedure to Check Name Correction Report

 • అన్నిటికన్నా ముందు, మీరు తెరవాలివెబ్సైట్ of Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited (RGHCL)
 • From the home page, you have to go to the rural or city side from where you belong
 • Then click"name correction report” option from there
బసవ వసతి యోజన
 • From there choose your district, City/ taluka, GRP/GP
 • List will appear you can check it

Procedure to Check Grant Release Information List

 • First of all you have to open theవెబ్సైట్of Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited (RGHCL)
 • From home page, you have to go to the rural or city side from where you belong
 • Click “Beneficiary grant release information” option and list will download in excel sheet form
 • Open it to check the list
Houseless FamiliesView
Payment FailureView
Target DetailsView
Physical Progress ReportView
GPS Photo Click StatusView
Not OK DetailsView
Geo Duplicate ProgressView
Blocked HousesView
Name Correction StatusView
Death Case StatusView
Subsidy Fund ReleasesView
MPICView

సంప్రదింపు వివరాలు

You may contact us at Kaveri Bhawan, 9వ అంతస్తు, సి&F Block K. G. Road, Bangalore -560009, ఫ్యాక్స్: 91-080-22247317, ఇమెయిల్: [email protected] and Contact Center: 080-23118888.

గమనిక: Stay connected with us for more relevant information and other schemes launched by Karnataka State Government. You may visit the official portal of the organization for more detailed information.

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు