ఇ-నామ్ రిజిస్ట్రేషన్: ఇ-నామ్ ఆన్‌లైన్ రైతు రిజిస్ట్రేషన్@enam.gov.in పోర్టల్-2022

E-NAM Onlinee nam Kisan RegistrationE-NAM Online Farmer Registrationenam.gov.in Portal

The Prime Minister of our country has started a scheme named ఇ-నామ్ రిజిస్ట్రేషన్ to solve the problems faced by the farmers of the country regarding their crops, e-name is also known as National Agricultural Market Scheme. National Agriculture Market (e-NAM) is a pan-India electronic trading portal which is an extension of the existing APMC Mandi to create a unified national market for agriculture related produce. మీరు ఈ టూల్స్‌కి వెళ్లి మీ వయస్సు ప్రకారం మీ వ్యాక్సిన్‌ని బుక్ చేసుకోవచ్చు, the farmers of the country can send their crops online from anywhere and can get the payment of the crops sold online in their bank account.

ఇ – NAMడీలర్ లైసెన్సింగ్ వివరాలను వీక్షించండిరైతునమోదు

Small Farmers Agribusiness Association (SFAC) Agriculture of the Government of India.And it is the main agency for implementing e- NAM under the Ministry of Farmers Welfare. National Agriculture Market (e-NAM) is a pan-India electronic trading portal. Which connects the existing APMC mandis with an online network to create a unified national market for agricultural products. Like the people of the country will be benefitted a lot. Interested beneficiaries of the country who want to sell their crops online, they can sell online by visiting thee-naam portal through the internet sitting at home . Now different farmers enam on the e-NAM portal. Farmers can apply for registration online at .gov.in.

Three new features launched on the fifth anniversary of the name E


As you know that this scheme has been started to solve the problems faced by the farmers of the country regarding their crops. On 20th April 2021, 5 years have been completed for the e-NAM portal, on this fifth anniversary, Union Agriculture Minister Shri Narendra Singh Tomar has launched three new facilities for the farmers of the country. Union Agriculture Minister Shri Narendra Singh Tomar has launched Mandi information page on e-NAM, integration of IMD weather forecast information with e-NAM platform and cooperative module for the convenience of farmers under these three facilities.

 • Mandi information on e- NAMThis facility has been started to provide real time price to the farmers of the country for the produce sold on the e-NAM Mandi portal.
 • Cooperative Module – Under the cooperative module, farmers can trade their crops near their fields without bringing the cooperative society produce from their gobamos to the APMC.
 • Integration of IMD Weather Forecast Information – Under this facility, the farmers of the country will be provided with information of e-name mandis and weather information such as information of storm, storm information and minimum temperature information as well as information about rainfed areas. Will. Through this facility, farmer brothers will be able to help in taking decisions related to their harvesting and field.

success of e name portal


ఈ పథకం కింద, ఇప్పటివరకు కంటే ఎక్కువ 1.70 crore farmers and 1.63 lakh traders have got themselves registered on the e-NAM registration portal of the country. After this scheme, 1000 mandis were added on the e-NAM portal, with the help of these mandis, the e-NAM portal has been successful. The farmers of the state who want to sell their crops through online medium, they can upload the crop to sell online on the e-name portal along with all the takers and can sell their crops very easily.

Objectives of the National Agricultural Market

As you know that farmers have problems with selling their crops, they produce the crop. But where to sell it is a question in front of them! అయితే, till now farmerscrops were bought and sold by middlemen. To deal with this problem, మీకు నచ్చిన ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి National Agriculture Market (e-NAM) portal has been started by the central government. Farmers will be able to register themselves as sellers by filling the online application form to sell their agricultural products and get fair price for their crops. Will be able to do it . After selling the crop, the money will be directly transferred to the bank account of the farmers.

Benefits of e nam registration

 • e-NAM portal provides one stop service for all APMC related information and services. This includes provisions for the arrival and prices of produce, buy and sell trade offers, feedback on trade offers, among other services.
 • ఈ పథకం యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఇవ్వాలనుకునే రాజస్థాన్ పౌరులందరూ పొందవచ్చు, farmers of the country can apply online and sell their crops online and get more profit.
 • To provide maximum benefit to the farmers of the country ఈ పథకం ద్వారా .
 • e nam registration The online market platform will facilitate pan-India trade in agricultural commodities by providing better price discovery through a transparent auction process.
 • Now they are not dependent on middlemen and arhtiyas. So far the government has connected 585 mandis of the country under e-NAM.
 • Apple, Potato Onion, Green Pea, Mahua Flower, Arhar Whole, Moong Whole, Lentil Whole (Lentil), Urad Whole, లాక్డౌన్ కాలం నుండి నెలరోజుల చొప్పున రూ, Maize, Chana Whole, Bajra, Barley, Jowar, వరి, Castor Beech, Mustard Seed, The pilot trading of soya bean, groundnut, cotton, cumin, red chilli and turmeric has been started on 14th April 2016 లో 21 mandis of 8 states.
 • Another 02 mandis of Haryana, Ambala and Shahbad were put on e-NAM on 1st June 2016. On this basis, the country’s first 470 mandis will be integrated with e-NAM by 31 అక్టోబర్ 2017.
 • Real time information on trade and price
 • Transparency in business through better price discovery
 • Expanded access to markets across the state
 • information about the quality of goods
 • transparent e-bidding process
 • direct online payment

Features of e NAM Portal

 • Work between two states has become possible through the e-NAM portal.
 • ఈ సంవత్సరం 200 mandis will be added in e-NAM by the government and next year 215 more mandis will also be included.
 • The implementation of the reward is done by the Small Farmers Agricultural Traders Association.
 • Due to the launch of this portal, farmers will no longer have to depend on middlemen and farmers will be able to send their crops directly to the mandis.
 • This portal was launched on 14th April 2016. Through which farmers can send their crops to any market in the country.

e nam registration documents (రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులు మరియు ఇతర షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులు)

 • Only farmer brothers of the country can avail the benefit of this scheme.
 • రాజస్థాన్ రాష్ట్ర పెన్షనర్ల వైద్య రాయితీ పథకం
 • చదువుకోని కుటుంబాలు ఎన్నో. మరియు వారి అజ్ఞానం కారణంగా
 • Bank passbook
 • మొబైల్ నంబర్
 • పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటో

How to register online on e nam portal?

Interested beneficiary farmers of the country who want to register themselves on this online portal, అప్పుడు వారు క్రింద ఇవ్వబడిన పద్ధతిని అనుసరించాలి.

 • అన్నిటికన్నా ముందు, దరఖాస్తుదారుకి వెళ్లాలిofficial website of this name.అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి, అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి.
e name registration
 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి, అనే ఎంపికను మీరు చూస్తారునమోదు . గేహు కహ్రిద్ హేతు కిసాన్ పంజికర్న్. ఎంపికపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, దీని తర్వాత ఒక కొత్త పేజీ మీ ముందు తెరవబడుతుంది, అందులో మీరు FPS IDని నమోదు చేయాలి.
e name registration
 • Your registration form will open on this page. You can select all the information asked in this registration like farmer registration type, level, అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి, పుట్టిన తేది, ఆధార్ సంఖ్య, bank details etc. and then farmers will have to fill copy of passbook or cancel Scanned copy of check done and ID proof will also have to be uploaded.
 • After filling all the information you have to click on the submit button.
 • Farmers must take a printout of the submitted application form for future reference. On completion of the registration process, farmers can login to sell their agricultural products in the mandis.
 • To login, you have to go to the home page of the portal. And on this home page you have to click on theఈ పథకం యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఇవ్వాలనుకునే రాజస్థాన్ పౌరులందరూ పొందవచ్చుఎంపికపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, తదుపరి పేజీ మీ ముందు తెరవబడుతుంది.
 • On this page you have to enter username, password and captcha code and click on the login button.

ఉచిత స్కూటీ పథకం యొక్క ముఖ్య వాస్తవాలు

login to portal
 • ఇప్పుడు లాగిన్ ఫారమ్ మీ ముందు తెరవబడుతుంది.
 • You have to enter your username, password and captcha code in this logo form.
 • ఉన్నత సాంకేతిక మరియు వైద్య విద్య.
 • ఉన్నత సాంకేతిక మరియు వైద్య విద్య.

How to Download e-NAM Portal Kisan Online Registration Guidelines

 • First of all you have to go to the official website named e. After visiting the official website, అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి.
 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి, you will see the option of Resources, అనే ఆప్షన్‌పై మీరు క్లిక్ చేయాలిRegistration Guidelines from this option.
E-NAM Online Farmer Registration
 • ఎంపికపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, Registration Guidelines will open in front of you. You can do e nam registration in this way.

Process to download e name mobile app

 • First of all you have to open Google Play Store on your mobile.
 • Now you have to enter e name in the search box.
 • పాఠశాల కోసం.
 • మీరు శోధన బటన్‌పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే, a list will open in front of you.
 • You have to click on the top result.
 • పాఠశాల కోసం.
 • As soon as you click on the install button, the e-NAM app will be downloaded in your mobile phone.

Procedure to view list of Aspirational Dist.

 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండిofficial website named E.
 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి.
 • దీని తర్వాత మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలిAspirational Districts .
List of Aspirational Dist's
 • UP MKSY రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టా.
 • On this page you can see the list of Aspirational Distic.

Process to view information related to training calendar

training calendar
 • ఉన్నత సాంకేతిక మరియు వైద్య విద్య.
 • On this page you can see information related to training calendar.

manual download process

 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండిofficial website named E.
 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి.
 • After that you have to click on the option of Resources.
 • ఇప్పుడు మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలిManual .
 • దీని తర్వాత మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలిe-name portal .
manual download
 • As soon as you click on this option the manual will open in PDF format.
 • మీరు డిపార్ట్‌మెంట్ పేరు ఎంపికలో దేవ్‌నారాయణ్ ఉచిత స్కూటీ పంపిణీ మరియు ప్రోత్సాహక మొత్తాన్ని చూస్తారు.
 • Thus you will be able to download the manual.

online payment process

online payment
 • Now you have to select the payment option.
 • ఉన్నత సాంకేతిక మరియు వైద్య విద్య.
 • On this page you have to enter all the asked information.
 • Now you have to click on Pay option.
 • In this way you will be able to make online payment.

Procedure to download Operational Guidelines

 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండిofficial website named E.
 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి.
 • After that you have to click on the option of Resources.
 • మీరు ఈ ఎంపికపై క్లిక్ చేసిన వెంటనే అఫిడవిట్ ఫార్మాట్ మీ పరికరంలో డౌన్‌లోడ్ చేయబడుతుందిOperational Guidelines .
operational guidelines download
 • మీరు డిపార్ట్‌మెంట్ పేరు ఎంపికలో దేవ్‌నారాయణ్ ఉచిత స్కూటీ పంపిణీ మరియు ప్రోత్సాహక మొత్తాన్ని చూస్తారు, a file in PDF format will open on your screen.
 • మీరు డిపార్ట్‌మెంట్ పేరు ఎంపికలో దేవ్‌నారాయణ్ ఉచిత స్కూటీ పంపిణీ మరియు ప్రోత్సాహక మొత్తాన్ని చూస్తారు.
 • In this way you will be able to download the operation guideline.

Process to get information related to e-naam market

e name market
 • Now the following options will open in front of you.
 • మీ అవసరానికి అనుగుణంగా మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలి.
 • UP MKSY రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టా.
 • On this page you have to select your state, జిల్లా, commodity etc.
 • ఇప్పుడు మీరు సబ్మిట్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
 • మీరు ఈ ఎంపికపై క్లిక్ చేసిన వెంటనే అఫిడవిట్ ఫార్మాట్ మీ పరికరంలో డౌన్‌లోడ్ చేయబడుతుంది.

Dashboard view process

 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండిofficial website named E.
 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి.
 • దీని తరువాత, you have to click on the option of Dashboard.
 • Now the following options will open in front of you.
 • మీ అవసరానికి అనుగుణంగా మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలి.
 • ఆ తర్వాత మీరు అడిగిన సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి.
 • ఇప్పుడు మీరు సబ్మిట్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
 • మీరు ఈ ఎంపికపై క్లిక్ చేసిన వెంటనే అఫిడవిట్ ఫార్మాట్ మీ పరికరంలో డౌన్‌లోడ్ చేయబడుతుంది.

Procedure to get information related to E-NAM Logistics

 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండిసంబంధిత రేషన్ అధికారి కార్యాలయంలో సమర్పించండి named e .
 • అప్పుడు క్రింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి.
 • మీ కుటుంబంలో సభ్యుడిని చేర్చుకోవడానికి దరఖాస్తు చేసుకోండి, అనే ఆప్షన్‌పై మీరు క్లిక్ చేయాలిE-NAM Logistics .
 • ఇప్పుడు మీ ముందు కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
 • On this page you can see the information related to E Nam Logistics.

Procedure for filing of Grievance

Greaves
 • దీని తర్వాత మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలిIf You Have Grievance Click Here .
 • ఇప్పుడు మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలిOpen New Ticket .
 • After that you will have to enter your username and password.
 • ఇప్పుడు మీరు సైన్ ఇన్ ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలి.
 • దీని తరువాత, the Grievance Form will open in front of you.
 • మీరు ఈ ఫారమ్‌లో అడిగిన అన్ని ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి.
 • ఇప్పుడు మీరు అన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
 • ఆ తర్వాత సబ్మిట్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
 • In this way you will be able to register the grievance.

Process to track Grievance Status

Grievance Status Track
 • ఇప్పుడు మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలిIf You Have Grievance Click Here .
 • ఇప్పుడు మీరు ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలిCheck Ticket Status .
 • After this you have to enter your email id and ticket number.
 • Now you have to click on the track option.
 • The Grievance Status will be displayed on your computer screen.

contact process

e-nam online farmer
 • Now you have to select Contact Purpose.
 • After this you have to enter your name, సంప్రదింపు సంఖ్య, చిరునామా, description, ఇమెయిల్ ఐడి, captcha code etc.
 • ఇప్పుడు మీరు సబ్మిట్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
 • In this way you will be able to contact.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

NCUI Auditorium Building, 5వ అంతస్తు, 3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Hauz Khas,
New Delhi – 110016.
PhoneHelp Desk No.: 1800 270 0224
Fax+91-11- 26862367
EmailEmail id- nam[వద్ద]sfac[చుక్క]లో, enam[చుక్క]helpdesk[వద్ద]gmail[చుక్క]తో

Office Time: 09:30 AM. కు 06:00 PM.

e nam registration farmer helpline (toll free) సంఖ్య

In case of any query or difficultye nam registration is also providing the helpline toll free number facility to help the farmers:-

 • హెల్ప్‌లైన్ (టోల్ ఫ్రీ) సేవా పెన్షన్ ద్వారా వచ్చిన నిధుల సహాయంతో: 1800 270 0224
 • ఇమెయిల్ ID: [email protected][email protected]
 • అధికారిక వెబ్‌సైట్: https://enam.gov.in/web/

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు