టీకా కోసం 12 సంవత్సరాల పిల్లలు - పిల్లల కోసం ఆవుల నమోదు

టీకా కోసం 12 సంవత్సరాల వయస్సు - పై పిల్లలకు ఆవుల నమోదు 12 పూర్తి వివరాలతో ఈ పేజీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. టీకా గురించి పూర్తి సమాచారం 12 సంవత్సరాల పాతవి మా కథనంలో మీకు అందుబాటులో ఉంచబడతాయి, కాబట్టి దయచేసి చివరి వరకు జాగ్రత్తగా చదవండి. ఈ వ్యాక్సిన్‌కి సంబంధించిన మొత్తం సమాచారాన్ని మేము మీకు అందిస్తాము, అలాగే …

ఇంకా చదవండి

Covishield vaccine Registration, Efficacy rate, దుష్ప్రభావాలు, మోతాదు గ్యాప్

Covishield Vaccine Registration, Efficacy rate, దుష్ప్రభావాలు, మోతాదు గ్యాప్, Precautions, Effective Period, Guidelines, Immunity period details are here. The vaccine created by the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) is named Covishield. Two doses of this vaccine are being given free by the government. To get this vaccine you will need to do Covishield vaccine registration. …

ఇంకా చదవండి

Coronavirus Symptomsin Kids, Adults and Old age

COVID-19 or Coronavirus disease is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus SARS-CoV-2 in 2019, the virus primarily affects the lungs. A novel coronavirus was identified eventually in a cluster of cases of pneumonia in December 31, 2019 in Wuhan, China. A month later on January 30, WHO confirmed 7818 cases worldwide with

ఇంకా చదవండి

Sputnik V Vaccine – నమోదు, సమర్థత, దీని తర్వాత హర్యానా రేషన్ కార్డ్ జాబితా మీ ముందు తెరవబడుతుంది. ఈ విధంగా మీరు మీ పేరును చూడవచ్చు, దుష్ప్రభావాలు, మోతాదు గ్యాప్

Russia’s Sputnik V vaccine to be available in India from next week Sputnik V Vaccine Registration, సమర్థత, దీని తర్వాత హర్యానా రేషన్ కార్డ్ జాబితా మీ ముందు తెరవబడుతుంది. ఈ విధంగా మీరు మీ పేరును చూడవచ్చు, దుష్ప్రభావాలు, Dose Gap and other details on this Russian Vaccine can be checked from here. The number of Corona patients is increasing day and night at present in the country. అటువంటి పరిస్థితిలో, Sputnik Vaccine can

ఇంకా చదవండి

How to Book COVID Vaccination Slot in Online – Tips to get slot

How to Book Covid Vaccine Slot Online – Tips to get slot are discussed on this page. Get your Corona Vaccine Slot booked using this process. All information about the Covid Vaccine slot will be available to you in our article, please read our article carefully. We will tell you in your article how you can get

ఇంకా చదవండి

Cowin App registration login for 18+ Citizens process (1st 2nd dose)

Cowin App registration for 18+ citizens process (1st 2nd dose) can be checked from the official website and the complete procedure is here. ప్రస్తుతం, the government is taking steps to apply the Corona vaccine to every citizen of the country. At this time, the government has started registration for the corona vaccine through a

ఇంకా చదవండి

Remdesivir (COVIFAR) Injection Uses, దుష్ప్రభావాలు, dose

About Remdesivir Injection Remdesivir is been called ineffective, dangerous and highly expensive. Especially when compared to the most effective, safest, and least expensive medication treatment hydroxychloroquine (in varied combinations). But the Fauxci’s and the deep state couln’t allow a cheap effective treatment to be used as it would have destroyed their grand designs. Remdesivir, Anti-viral

ఇంకా చదవండి

Covishield Registration 2022 : కోవిడ్ 19 Booster Dose [email protected]

Covishield Online Registration | cowin.gov.in Registration | COVID-19 Vaccine Apply Online | Covishield Registration | కోవిడ్ 19 Vaccine Third Dose Slot Booking As you all may be aware that the world has been badly affected by the second wave of covid-19. In order to control the spread of covid-19, the government across various countries is

ఇంకా చదవండి

Singapore Covid New Strain – What it is, Precaution and Safety – 2022

Singapore Covid New Strain – What it is, Precaution and Safety measures are discussed here on this page now. You will get complete information about New Strain in Singapore in our article, we will tell you how dangerous these strains are and the effect it has on Singapore. We hope that you will read our article carefully, …

ఇంకా చదవండి

Ideal Oxygen Level in Human Body, Child, Adults, Old Age Covid-19- 2022

Ideal Oxygen Level in Human Body, Child, Adults, Old Age in Covid-19 epidemic is discussed on this page. Check if your oxygen level is ideal. Oxygen is one of the most important needs to keep our body alive. The article below explains in detail what the Ideal Oxygen Level in Human Body should be. Oxygen helps in keeping

ఇంకా చదవండి