మీడియా పర్సనాలిటీ స్కీమ్ కోసం వన్ టైమ్ గ్రాంట్: నమోదు ప్రక్రియ-2022

సంవత్సరంలో మీడియా ప్రముఖులందరికీ సహాయం చేయడానికి అస్సాం సంబంధిత అధికారులు ప్రారంభించిన కొత్త పథకం గురించిన వివరాలను మేము మీ అందరితో పంచుకుంటాము 2021. Assam government has launched AssamOne Time Grant For Media Personality Scheme.We will share with you the objectives of the scheme, ఈ పథకం కింద సామాజిక భద్రత మరియు విద్యకు సంబంధించి బాలికలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు. వారు ఈ ప్రణాళికకు దూరంగా ఉంటారు, implementation procedure of the scheme, details of the scheme and most importantly we have shared the eligibility criteria of the scheme. At the last of the article, you will also see the step-by-step registration procedure to follow to apply for this Assam scheme. Make sure to read the article till the last to get all of the updates regarding the Assam one time grant scheme.

మీడియా పర్సనాలిటీ స్కీమ్ కోసం వన్ టైమ్ గ్రాంట్

The concerned authorities of Assam government have launchedAssam One Time Grant For Media Personalities Scheme. మరియు వారిపై ఆధారపడిన వారు కవర్ చేయబడతారు, many of the benefits will provide to the media personalities who have done the work for a long time. రూపాయిలు 50000 ₹ మొత్తం 4 journalists every year which will be chosen by the concerned authorities of Assam government. This will be very beneficial for all of the old journalists who have retired. Although, the applicants of the scheme must clear all of the eligibility criteria and educational criteria related to the scheme and launch as per the concerned authorities.

మీడియా పర్సనాలిటీ స్కీమ్ కోసం వన్ టైమ్ గ్రాంట్

Objective Of One Time Grant for Media Personality Scheme

All the photojournalists and video columnists must submit at any rate three actual photos or video of occasions or happenings during the most recent year. The journalists must stay viable and advantageous for the individuals regarding improvement, solidarity and honesty. Prior to the get-together appointment of the year 2011, the then Congress govt. driven by CM Tarun Gogoi had officially conveyed PCs to journalists. According to the rules given by Preetam Saikia, Commissioner and Secretary of Information and Public Relations Department, around 20 journalists will be chosen each year. It is likewise very evident that any journalist canvasing award or manufacturing the data would be precluded from the candidature.

Details Of Assam One Time Grant for Media Personality Scheme

” తర్వాతి పేజీలోAssam One Time Grant for Media Personality Scheme
ద్వారా ప్రారంభించబడిందిAssam Government
లబ్ధిదారులుJournalist
లక్ష్యంఅందిస్తోంది 50000 రూపాయలు
Official sitehttps://dipr.assam.gov.in/

Benefit Of One Time Grant for Media Personality Scheme

With the age of moment and consistent data constantly, journalists must be progressively cautious in understanding its source and genuineness. They must be additional mindful in their line of obligation while announcing or spreading data to the majority. The principal target of the One Time Grant for Media Personality Scheme is to help the columnists in the quest for extraordinary accomplishments. అదనంగా, this Rs. మీకు నచ్చిన ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి 50,000 Scheme for Journalists in Assam will likewise uphold the media staff in their hour of need. The main role is to maintain the pride of media people and to move and propel the media people to dominate in the field of reporting. The official public statement expressed that instalment from the Rs. 50,000 Scheme for writers will be produced using budgetary portions reserved for the plan during FY 2020-21.

పథకం అమలు

The legislature assistance is intended to help Journalists of their quest for brilliant accomplishments and similarly to help them inside the hour of need. The Scheme can be established underneath the Information and Public Relations Department of Government of Assam and can be regulated by a Committee involving. The age limit of journalists must be 40 సంవత్సరాలు. There isn’t any higher limit. The candidate ought to have at least fifteen years of aptitude inside the subject of Journalism. The candidate mustn’t have indicted for any criminal offence or rebuffed by any Court of Law or denounced by the Press Council of India for misdirected or infringement of morals of news-casting or for each other’s related thought process.

అర్హత ప్రమాణం

  • The applicant must be a permanent resident of Assam
  • The applicant must be a holder of the credit or recognise card of DIPR from Assam
  • An applicant must have an experience of 15 సంవత్సరాలు
  • దరఖాస్తుదారు వయస్సు పైబడి ఉండాలి 40 సంవత్సరాలు.
  • The annual income of the applicant must be not more than rupees 5 లక్ష
  • An applicant must not associate with any political party
  • The applicant must not have convicted of any criminal offence
  • The applicant must not accuse the Press Council Of India of misconduct or violation of ethics of journalism.

Application Procedure

This has newly launched scheme so much information about the scheme is not yet available for the common public as soon as the information is out we will inform you through this article. Please stay with us in future for getting more latest updates.

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు